เด็กพิการ 7 ขวบ ทางบ้านยากจน พี่สาววัย 11 ปี ก็กำลังเรียน

ขอความเมตตา ช่วยเหลือ น้องบัณฑิตา นามิษา หรือ น้องน้ำตาล อายุ 7 ขวบ เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อน มองไม่เห็น
หูไม่ได้ยิน ยืนได้แต่ต้องพยุง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ เจ็บป่วยบ่อย
มีมารดา ซึ่งพิการไม่สามารถดูแลตนเองและน้องน้ำตาลได้

น้องน้ำตาลมีพี่สาวอายุ 11 ขวบ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6 ที่โรงเรียนพุทธเมตตาร้อยเอ็ด น้องและมารดาอาศัยอยู่กับคุณยาย ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากต้องดูแลผู้พิการทั้ง 2 อย่างใกล้ชิด มีเพียงคุณตาและลุงเป็นผู้หารายได้มาจุนเจือครอบครัวด้วยอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่ได้มีงานประจำทำทุกวัน อาศัยอยู่ในบ้านสภาพไม่มั่นคง ปลอดภัย

.

.

เทศบาลตำบลโนนตาล กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ท่านผู้มีจิตเมตตาและใจบุญทั้งหลาย
ร่วมบริจาค หรือให้ความช่วยเหลือแก่น้องและครอบครัวครับ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 26 บ้านโพนศรี ม.5
ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ขอบคุณข้อมูล :  ต้น อ้อ