ไอเดียเจ๋ง คนพัทลุง คิดค้นภาชนะรักษ์โลก ผลิตจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆ

ช่วงนี้ถือว่ากระแสรักษ์โลกกำลังมาแรง เพราะคนไทยสมัยนี้หันมาใส่ใจและดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังหรืออาหารการกิน ที่มุ่งเน้นใช้ของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนวัสดุย่อยสลายยากแบบเดิมๆ

เหมือนกับ ตลาดใต้โหนด โครงการตลาดท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเปิดให้ชาวบ้านนำสินค้าปลอดสารพิษไม่ว่าจะเป็นอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มาขายเพื่อเป็นหารายได้ โดยส่วนใหญ่มีทั้งผัก ผลไม้ อาหารและขนมพื้นเมือง และที่ที่โดดเด่นมากก็คือภาชนะสำหรับใส่อาหารเหล่านี้ ซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติล้วน ๆ และที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

ขอบคุณข้อมูลจาก หลาดใต้โหนด พัทลุง Tainod phattalung

เรียบเรียง news.kaazip.com